Google Ads klikaandeel vs vertoningspercentages

Written by Sherlock SEO Agency

Elk bedrijf met advertenties op Google wil zicht hebben in de posities van zoekadvertenties ten aanzien van de concurrenten. Door de jaren heen geeft Google hier steeds meer inzicht in. Sinds vorig jaar geeft Google meer informatie aan adverteerders via de kolommen (verloren) vertoningspercentage voor toppositie zoeknetwerk (positie of budget) en (verlopen) vertoningspercentage absolute top in zoeknetwerk (positie of budget). Google rolt nu in alle zoeknetwerkcampagnes extra informatie uit via de kolom klikaandeel. Maar hoe moeten al deze statistieken gebruikt worden en hoe weten we nu wat onze positie is? Voordat we antwoord kunnen geven op deze vragen leggen we eerst uit wat deze concurrentiestatistieken betekenen.

Klikaandeel

Klikaandeel is voor sommige bedrijven al een bekende statistiek omdat deze al jaren aanwezig in Shopping campagnes. Maar wat zegt klikaandeel nu precies? Het klikaandeel is het aantal klikken dat daadwerkelijk is ontvangen ten opzichte van het maximumaantal klikken dat ontvangen had kunnen worden. Dit maximum wordt bepaald door het aantal vertoningen en door kwaliteit.

Kort gezegd, geeft het inzicht of en hoeveel potentiele klikken je laat liggen. Wanneer de kolom een laag percentage laat zien dan is er nog veel ruimte tot verbetering. Om het klikaandeel te verhogen kan er gewerkt worden relevantie en kwaliteit van advertenties en extensies maar ook aan biedingen en budgetten.

Vertoningspercentages

Vertoningspercentages geven de percentage van vertoningen aan die advertenties hebben ontvangen ten opzichte van het totaal aantal mogelijke vertoningen. Vertoningen zijn onder andere afhankelijk van kwaliteit, targeting, posities en budgetten.

De concurrentiestatiek vertoningspercentage voor toppositie is een schatting van het aantal keer dat een advertentie niet bovenaan de pagina werd vertoond, afhankelijk van positie of budget.

De concurrentiestatistiek vertoningspercentage voor absolute toppositie is een schatting van het aantal keer dat een advertentie niet als allereerste werd vertoond, , afhankelijk van positie of budget.

Gemiddelde positie

Lange tijd gaf Google inzicht in de advertentiepositie via de kolom gemiddelde positie. Hierin kon men aflezen welke plaats een advertentie innam in de volgorde van alle advertenties die deelnamen aan de veiling. Een positie van 3.0 gaf aan dat de advertentie als 3e werd vertoond, maar deze statistiek gaf niet aan waar deze werd vertoond (bovenaan, onderaan of in het verleden rechts) op de pagina. Helaas werd deze statistiek niet altijd goed begrepen en bracht het verwarring met zich mee. Google heeft daarom besloten om deze kolom later dit jaar te verwijderen.

Concurrentiestatistieken gebruiken

De statistieken zijn los van elkaar te lezen maar om optimaal inzicht te hebben in de positie en om campagnes, advertenties en/of zoekwoorden te verbeteren moeten deze gecombineerd worden.

De kolom gemiddelde positie zal later dit jaar verdwijnen, de kolommen klikaandeel en vertoningspercentages zijn de kolommen van nu en de toekomst.

Aan de hand van twee voorbeelden leggen we hoe deze concurrentiestatistieken gecombineerd kunnen worden:

Een hoog vertoningspercentage geeft aan dat de advertentie vaak zichtbaar is bij de doelgroep. In samenwerking met een hoog percentage op toppositie kunnen we aflezen dat de advertentie prominent zichtbaar is. Maar is er hierbij een laag klikaandeel dan weten we dat de advertenties niet aansprekend genoeg zijn. Op dat moment moet er gewerkt worden aan advertentie en extensie relevantie en kwaliteit.

Is er een laag vertoningspercentage maar een hoog klikaandeel? Dan wordt er vaak geklikt op de advertentie hoewel deze minimaal wordt vertoond. Op dat moment moet er gewerkt worden aan het verhogen van vertoningen door te sleutelen aan posities en budgetten en mogelijk ook aan de kwaliteit.

Conclusie

Het is jammer dat de kolom gemiddelde positie verdwijnt omdat de nieuwe kolommen geen inzicht geven in de plaats van een advertentie in de advertentievolgorde. Maar kijkend naar de toepasbaarheid van deze oude statistieken en naar de nieuwe gegevens durven we te schrijven dat de kolommen klikaandeel en vertoningspercentages meer inzicht geven en meer richting geven in het optimaliseren van campagnes.

Wilt u graag meer informatie over dit onderwerp of wilt u eens samen naar uw campagne data kijken? Neem dan contact op met het Sherlock team, wij helpen u graag!Plaats een reactie